32760 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “32760”,n “short_name” : “32760”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Detmold”,n “short_name” : “Detmold”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lippe”,n “short_name” : “Lippe”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Detmold”,n “short_name” : “Detmold”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “32760 Detmold, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.9515833,n “lng” : 8.9896262n },n “southwest” : {n “lat” : 51.85872269999999,n “lng” : 8.769772099999999n }n },n “location” : {n “lat” : 51.9083032,n “lng” : 8.8941812n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.9515833,n “lng” : 8.9896262n },n “southwest” : {n “lat” : 51.85872269999999,n “lng” : 8.769772099999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJYS4L8d1EukcRsG1bkYTyJxw”,n “postcode_localities” : [n “Dahlsheide”,n “Diestelbruch”,n “Heiligenkirchen”,n “Hornoldendorf”,n “Niederschu00f6nhagen”,n “Schling”,n “Schu00f6nemark”,n “Spork-Eichholz”,n “Vahlhausen”,n “Wilberg”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.