37639 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “37639”,n “short_name” : “37639”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Bevern”,n “short_name” : “Bevern”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Holzminden”,n “short_name” : “HOL”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “37639 Bevern, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.930855,n “lng” : 9.5597479n },n “southwest” : {n “lat” : 51.8382538,n “lng” : 9.4563568n }n },n “location” : {n “lat” : 51.8568671,n “lng” : 9.495509699999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.930855,n “lng” : 9.5597479n },n “southwest” : {n “lat” : 51.8382538,n “lng” : 9.4563568n }n }n },n “place_id” : “ChIJPavN0mTpukcRgDnE3nCsJRw”,n “postcode_localities” : [n “Bevern”,n “Brevu00f6rde”,n “Du00f6lme”,n “Holzminden”,n “Lobach”,n “Lu00fctgenade”,n “Reileifzen”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.