52531 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “52531”,n “short_name” : “52531”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “u00dcbach”,n “short_name” : “u00dcbach”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “u00dcbach-Palenberg”,n “short_name” : “u00dcbach-Palenberg”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Cologne”,n “short_name” : “K”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “52531 u00dcbach-Palenberg, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.9532232,n “lng” : 6.1564422n },n “southwest” : {n “lat” : 50.8979218,n “lng” : 6.0150883n }n },n “location” : {n “lat” : 50.9253588,n “lng” : 6.1177074n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.9532232,n “lng” : 6.1564422n },n “southwest” : {n “lat” : 50.8979218,n “lng” : 6.0150883n }n }n },n “place_id” : “ChIJ84rVNW-jwEcRQJglq_9gJxw”,n “postcode_localities” : [n “Frelenberg”,n “Holthausen”,n “Marienberg”,n “Palenberg”,n “Scherpenseel”,n “Siepenbusch”,n “Windhausen”,n “Zweibru00fcggen”,n “u00dcbach”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.