58300 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “58300”,n “short_name” : “58300”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Wetter”,n “short_name” : “Wetter”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Ennepe-Ruhr-Kreis”,n “short_name” : “Ennepe-Ruhr-Kreis”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Arnsberg”,n “short_name” : “Arnsberg”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “58300 Wetter, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.4102147,n “lng” : 7.407511299999999n },n “southwest” : {n “lat” : 51.3464444,n “lng” : 7.295520799999999n }n },n “location” : {n “lat” : 51.3785418,n “lng” : 7.3632022n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.4102147,n “lng” : 7.407511299999999n },n “southwest” : {n “lat” : 51.3464444,n “lng” : 7.295520799999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJP_tRkI0juUcRwOXlmoTyJxw”,n “postcode_localities” : [n “Albringhausen”,n “Alt-Wetter”,n “Am Hilligloh”,n “Im Bu00f6llberg”,n “Sandberg”,n “Schmandbruch”,n “Volmarstein”,n “Vou00dfhu00f6ven”,n “Wengern”,n “Witten”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.