06618 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “06618”,n “short_name” : “06618”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Gieckau”,n “short_name” : “Gieckau”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Lu00f6bitz”,n “short_name” : “Lu00f6bitz”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Burgenlandkreis”,n “short_name” : “BLK”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Saxony-Anhalt”,n “short_name” : “SA”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “06618 Lu00f6bitz, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.20179100000001,n “lng” : 11.9212391n },n “southwest” : {n “lat” : 51.04265299999999,n “lng” : 11.7163755n }n },n “location” : {n “lat” : 51.1050239,n “lng” : 11.8277849n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.20179100000001,n “lng” : 11.9212391n },n “southwest” : {n “lat” : 51.04265299999999,n “lng” : 11.7163755n }n }n },n “place_id” : “ChIJrU6sjJSWpkcRgDLiRl1mIxw”,n “postcode_localities” : [n “Aue”,n “Beuditz”,n “Boblas”,n “Cauerwitz”,n “Crauschwitz”,n “Cru00f6lpa-Lu00f6bschu00fctz”,n “Droitzen”,n “Eulau”,n “Flemmingen”,n “Gieckau”,n “Goldschau”,n “Grou00dfgestewitz”,n “Grou00dfjena”,n “Grou00dfwilsdorf”,n “Gu00f6rschen”,n “Heiligenkreuz”,n “Janisroda”,n “Kleingestewitz”,n “Kleinjena”,n “Ku00f6ckenitzsch”,n “Lu00f6bitz”,n “Mertendorf”,n “Meyhen”,n “Molau”,n “Molauer Land”,n “Mollschu00fctz”,n “Naumburg”,n “Neidschu00fctz”,n “Neuflemmingen”,n “Neujanisroda”,n “Pauscha”,n “Possenhain”,n “Prieu00dfnitz”,n “Punkewitz”,n “Rathewitz”,n “Rou00dfbach”,n “Scheiplitz”,n “Schellsitz”,n “Schmerdorf”,n “Schu00f6nburg”,n “Seidewitz”,n “Seiselitz”,n “Sieglitz”,n “Utenbach”,n “Wethau”,n “Wettaburg”,n “Wetterscheidt”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.