10315 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “10315”,n “short_name” : “10315”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Lichtenberg”,n “short_name” : “Lichtenberg”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Berlin”,n “short_name” : “Berlin”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Kreisfreie Stadt Berlin”,n “short_name” : “Kreisfreie Stadt Berlin”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Berlin”,n “short_name” : “BE”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “10315 Berlin, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.53539749999999,n “lng” : 13.5376417n },n “southwest” : {n “lat” : 52.4999976,n “lng” : 13.4961257n }n },n “location” : {n “lat” : 52.5154671,n “lng” : 13.5144706n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.53539749999999,n “lng” : 13.5376417n },n “southwest” : {n “lat” : 52.4999976,n “lng” : 13.4961257n }n }n },n “place_id” : “ChIJE2aVRrBOqEcRQPs_lUkgIRw”,n “postcode_localities” : [ “Herzberge”, “Lichtenberg”, “Marzahn-Hellersdorf” ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.