23847 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “23847”,n “short_name” : “23847”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Sierksrade”,n “short_name” : “Sierksrade”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Schleswig-Holstein”,n “short_name” : “SH”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “23847 Sierksrade, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.82045069999999,n “lng” : 10.6335624n },n “southwest” : {n “lat” : 53.6845866,n “lng” : 10.3260684n }n },n “location” : {n “lat” : 53.7459271,n “lng” : 10.4839677n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.82045069999999,n “lng” : 10.6335624n },n “southwest” : {n “lat” : 53.6845866,n “lng” : 10.3260684n }n }n },n “place_id” : “ChIJsYQJsCYbskcRIBznBmeJJBw”,n “postcode_localities” : [n “Ahrensfelde”,n “Bahnhof Kastorf”,n “Barkhorst”,n “Bliestorf”,n “Du00fcchelsdorf”,n “Fuhlenpott”,n “Grinau”,n “Grou00df Boden”,n “Kastorf”,n “Kleinboden”,n “Lasbek”,n “Lasbek-Dorf”,n “Lasbek-Gut”,n “Meddewade”,n “Ohldu00f6rp”,n “Pu00f6litz”,n “Rethwisch”,n “Rethwischdorf”,n “Rondeshagen”,n “Schiphorst”,n “Schmachthagen”,n “Schulenburg”,n “Schwienku00f6ben”,n “Schu00fcrensu00f6hlen”,n “Siebenbu00e4umen”,n “Sierksrade”,n “Steinhorst”,n “Stubben”,n “Trenthorst”,n “Treuholz”,n “Westerau”,n “Wulmenau”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.