25548 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “25548”,n “short_name” : “25548”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Auufer”,n “short_name” : “Auufer”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Steinburg”,n “short_name” : “Steinburg”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Schleswig-Holstein”,n “short_name” : “SH”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “25548 Auufer, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 54.0108353,n “lng” : 9.7771741n },n “southwest” : {n “lat” : 53.8972832,n “lng” : 9.639606799999999n }n },n “location” : {n “lat” : 53.9651114,n “lng” : 9.711490999999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 54.0108353,n “lng” : 9.7771741n },n “southwest” : {n “lat” : 53.8972832,n “lng” : 9.639606799999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJEZEbUq3Os0cRcBjnBmeJJBw”,n “postcode_localities” : [n “Auufer”,n “Kellinghusen”,n “Mu00fchlenbarbek”,n “Oeschebu00fcttel”,n “Rade”,n “Rosdorf”,n “Stu00f6rkathen”,n “Wittenbergen”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.