25560 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “25560”,n “short_name” : “25560”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Puls”,n “short_name” : “Puls”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Steinburg”,n “short_name” : “Steinburg”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Schleswig-Holstein”,n “short_name” : “SH”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “25560 Puls, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 54.0996026,n “lng” : 9.5595987n },n “southwest” : {n “lat” : 53.97745579999999,n “lng” : 9.287672499999999n }n },n “location” : {n “lat” : 54.0470205,n “lng” : 9.4811041n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 54.0996026,n “lng” : 9.5595987n },n “southwest” : {n “lat” : 53.97745579999999,n “lng” : 9.287672499999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJk3HbO0HAs0cR8BfnBmeJJBw”,n “postcode_localities” : [n “Aasbu00fcttel”,n “Agethorst”,n “Bokelrehm”,n “Bokhorst”,n “Hadenfeld”,n “Kaisborstel”,n “Neuendorf-Sachsenbande”,n “Oldenborstel”,n “Puls”,n “Pu00f6schendorf”,n “Schenefeld”,n “Siezbu00fcttel”,n “Warringholz”,n “Ziegelei Warringholz”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.