257456 Heide - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “Heide”,n “short_name” : “Heide”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Dithmarschen”,n “short_name” : “Dithmarschen”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Schleswig-Holstein”,n “short_name” : “SH”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n },n {n “long_name” : “25746”,n “short_name” : “25746”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “formatted_address” : “25746 Heide, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 54.21828439999999,n “lng” : 9.2123539n },n “southwest” : {n “lat” : 54.16109420000001,n “lng” : 9.0526277n }n },n “location” : {n “lat” : 54.19517639999999,n “lng” : 9.1019015n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 54.21828439999999,n “lng” : 9.2123539n },n “southwest” : {n “lat” : 54.16109420000001,n “lng” : 9.0526277n }n }n },n “partial_match” : true,n “place_id” : “ChIJxT_xqYmOs0cRkAtYxmOJJAQ”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.