27211 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “27211”,n “short_name” : “27211”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Bassum”,n “short_name” : “Bassum”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Diepholz”,n “short_name” : “DH”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “27211 Bassum, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.962236,n “lng” : 8.889022299999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.77136309999999,n “lng” : 8.627672799999999n }n },n “location” : {n “lat” : 52.87542879999999,n “lng” : 8.733969099999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.962236,n “lng” : 8.889022299999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.77136309999999,n “lng” : 8.627672799999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJi4sLwInPsEcRoKo8qnrPJhw”,n “postcode_localities” : [n “Albringhausen”,n “Apelstedt”,n “Bramstedt”,n “Bramstedt”,n “Dimhausen”,n “Eschenhausen”,n “Fesenfeld”,n “Grou00df Henstedt”,n “Grou00df Ringmar”,n “Hallstedt”,n “Helldiek”,n “Hollwedel”,n “Klein Ringmar”,n “Klenkenborstel”,n “Klosterseelte”,n “Neubruchhausen”,n “Nienstedt”,n “Nordwohlde”,n “Osterbinde”,n “Pestinghausen”,n “Schorlingborstel”,n “Stu00fchren”,n “Wedehorn”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.