27283 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “27283”,n “short_name” : “27283”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Verden”,n “short_name” : “Verden”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Verden”,n “short_name” : “Verden”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “27283 Verden, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.0037202,n “lng” : 9.3145832n },n “southwest” : {n “lat” : 52.877137,n “lng” : 9.160121n }n },n “location” : {n “lat” : 52.9347982,n “lng” : 9.2329647n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.0037202,n “lng” : 9.3145832n },n “southwest” : {n “lat” : 52.877137,n “lng” : 9.160121n }n }n },n “place_id” : “ChIJ6cgOz6jksEcRMMA7qnrPJhw”,n “postcode_localities” : [n “Borstel”,n “Dauelsen”,n “Dovemu00fchlen”,n “Du00f6hlbergen”,n “Eissel”,n “Eitze”,n “Grou00df Hutbergen”,n “Hinter Hu00f6nisch”,n “Hu00f6nisch”,n “Klein Eissel”,n “Klein Hutbergen”,n “Ost Finkenberg”,n “Rieda”,n “Scharnhorst”,n “Walle”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.