28832 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “28832”,n “short_name” : “28832”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Achim”,n “short_name” : “Achim”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Verden”,n “short_name” : “Verden”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “28832 Achim, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.05634999999999,n “lng” : 9.1428531n },n “southwest” : {n “lat” : 52.9857181,n “lng” : 8.9157943n }n },n “location” : {n “lat” : 53.0230093,n “lng” : 9.0726476n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.05634999999999,n “lng” : 9.1428531n },n “southwest” : {n “lat” : 52.9857181,n “lng” : 8.9157943n }n }n },n “place_id” : “ChIJbfFIqNzfsEcRgKE8qnrPJhw”,n “postcode_localities” : [n “Baden”,n “Badenerholz”,n “Badenermoor”,n “Bierden”,n “Bollen”,n “Borstel”,n “Embsen”,n “Emsholz”,n “Laheit”,n “Uesen”,n “Uphusen”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.