28876 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “28876”,n “short_name” : “28876”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Oyten”,n “short_name” : “Oyten”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Verden”,n “short_name” : “Verden”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “28876 Oyten, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.1041991,n “lng” : 9.1510842n },n “southwest” : {n “lat” : 53.03637790000001,n “lng” : 8.9615872n }n },n “location” : {n “lat” : 53.0791242,n “lng” : 9.0474256n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.1041991,n “lng” : 9.1510842n },n “southwest” : {n “lat” : 53.03637790000001,n “lng” : 8.9615872n }n }n },n “place_id” : “ChIJb2L7VyAgsUcRAKI8qnrPJhw”,n “postcode_localities” : [n “Am Mu00fchlengraben”,n “Bassen”,n “Bornmoor”,n “Brammer”,n “Egypten”,n “Klu00fcverdamm”,n “Ku00f6bens”,n “Ku00f6nigsmoor”,n “Mahndorfer Oyterdamm”,n “Meyerdamm”,n “Nadah”,n “Oyten am Moor”,n “Oyterdamm”,n “Oyterthu00fcnen”,n “Sagehorn”,n “Schaphusen”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.