30629 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “30629”,n “short_name” : “30629”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Misburg-Anderten”,n “short_name” : “Misburg-Anderten”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Hanover”,n “short_name” : “Hanover”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hanover Region”,n “short_name” : “Hanover Region”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “30629 Hanover, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.4147361,n “lng” : 9.9184769n },n “southwest” : {n “lat” : 52.3749978,n “lng” : 9.821318999999999n }n },n “location” : {n “lat” : 52.3927372,n “lng” : 9.8476686n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.4147361,n “lng” : 9.9184769n },n “southwest” : {n “lat” : 52.3749978,n “lng” : 9.821318999999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJZZSN4h4MsEcR4DDE3nCsJRw”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.