30851 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “30851”,n “short_name” : “30851”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Langenhagen”,n “short_name” : “Langenhagen”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hanover Region”,n “short_name” : “Hanover Region”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “30851 Langenhagen, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.4406153,n “lng” : 9.765682199999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.42283949999999,n “lng” : 9.7092584n }n },n “location” : {n “lat” : 52.4323268,n “lng” : 9.731292999999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.4406153,n “lng” : 9.765682199999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.42283949999999,n “lng” : 9.7092584n }n }n },n “place_id” : “ChIJyc_-vuFysEcR8PzE3nCsJRw”,n “postcode_localities” : [ “Hannover-Nordstadt”, “Hanover”, “Langenhagen” ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.