30938 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “30938”,n “short_name” : “30938”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Burgwedel”,n “short_name” : “Burgwedel”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hanover Region”,n “short_name” : “Hanover Region”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “30938 Burgwedel, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.6079067,n “lng” : 9.9966895n },n “southwest” : {n “lat” : 52.4611502,n “lng” : 9.780545799999999n }n },n “location” : {n “lat” : 52.52490719999999,n “lng” : 9.8923998n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.6079067,n “lng” : 9.9966895n },n “southwest” : {n “lat” : 52.4611502,n “lng” : 9.780545799999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJP8BwIJITsEcRgDTE3nCsJRw”,n “postcode_localities” : [n “Burgwedel”,n “Engensen”,n “Fuhrberg”,n “Grou00dfburgwedel”,n “Isernhagen”,n “Isernhagen HB”,n “Kleinburgwedel”,n “Oldhorst”,n “Thu00f6nse”,n “Wettmar”,n “Wu00fcrmsee”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.