31180 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “31180”,n “short_name” : “31180”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Ahrbergen”,n “short_name” : “Ahrbergen”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Giesen”,n “short_name” : “Giesen”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hildesheim”,n “short_name” : “HI”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “31180 Giesen, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.2377467,n “lng” : 9.948210999999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.1584297,n “lng” : 9.8460354n }n },n “location” : {n “lat” : 52.2140327,n “lng” : 9.8819351n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.2377467,n “lng” : 9.948210999999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.1584297,n “lng” : 9.8460354n }n }n },n “place_id” : “ChIJb8uiZ-GlukcRUDfE3nCsJRw”,n “postcode_localities” : [n “Ahrbergen”,n “Emmerke”,n “Giesen”,n “Grou00df Fu00f6rste”,n “Hasede”,n “Kaliwerk Siegfried”,n “Klein Fu00f6rste”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.