31188 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “31188”,n “short_name” : “31188”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Grasdorf”,n “short_name” : “Grasdorf”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Holle”,n “short_name” : “Holle”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Landkreis Hildesheim”,n “short_name” : “HI”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Niedersachsen”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “31188 Holle, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1385218,n “lng” : 10.2030206n },n “southwest” : {n “lat” : 52.0414106,n “lng” : 10.0650828n }n },n “location” : {n “lat” : 52.0861374,n “lng” : 10.1242568n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1385218,n “lng” : 10.2030206n },n “southwest” : {n “lat” : 52.0414106,n “lng” : 10.0650828n }n }n },n “place_id” : “ChIJHxCCEFxNpUcRMDjE3nCsJRw”,n “postcode_localities” : [n “Derneburg”,n “Grasdorf”,n “Hackenstedt”,n “Heersum”,n “Henneckenrode”,n “Holle”,n “Luttrum”,n “Sillium”,n “Sottrum”,n “Su00f6der”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.