„{n „results“ : [n {n „address_components“ : [n {n „long_name“ : „31319“,n „short_name“ : „31319“,n „types“ : [ „postal_code“ ]n },n {n „long_name“ : „Sehnde“,n „short_name“ : „Sehnde“,n „types“ : [ „locality“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Hanover Region“,n „short_name“ : „Hanover Region“,n „types“ : [ „administrative_area_level_3“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Lower Saxony“,n „short_name“ : „NDS“,n „types“ : [ „administrative_area_level_1“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Germany“,n „short_name“ : „DE“,n „types“ : [ „country“, „political“ ]n }n ],n „formatted_address“ : „31319 Sehnde, Germany“,n „geometry“ : {n „bounds“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 52.3701969,n „lng“ : 10.082182n },n „southwest“ : {n „lat“ : 52.27998239999999,n „lng“ : 9.8615437n }n },n „location“ : {n „lat“ : 52.3134289,n „lng“ : 9.975787n },n „location_type“ : „APPROXIMATE“,n „viewport“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 52.3701969,n „lng“ : 10.082182n },n „southwest“ : {n „lat“ : 52.27998239999999,n „lng“ : 9.8615437n }n }n },n „place_id“ : „ChIJNdSP06AIsEcR4DXE3nCsJRw“,n „postcode_localities“ : [n „Bilm“,n „Bolzum“,n „Dolgen“,n „Evern“,n „Gretenberg“,n „Haimar“,n „Hu00f6ver“,n „Ilten“,n „Klein Lobke“,n „Ku00f6thenwald“,n „Mu00fcllingen“,n „Rethmar“,n „Wassel“,n „Wehmingen“,n „Wirringen“n ],n „types“ : [ „postal_code“ ]n }n ],n „status“ : „OK“n}n“