„{n „results“ : [n {n „address_components“ : [n {n „long_name“ : „31592“,n „short_name“ : „31592“,n „types“ : [ „postal_code“ ]n },n {n „long_name“ : „Stolzenau“,n „short_name“ : „Stolzenau“,n „types“ : [ „locality“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Nienburg/Weser“,n „short_name“ : „Nienburg/Weser“,n „types“ : [ „administrative_area_level_3“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Lower Saxony“,n „short_name“ : „NDS“,n „types“ : [ „administrative_area_level_1“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Germany“,n „short_name“ : „DE“,n „types“ : [ „country“, „political“ ]n }n ],n „formatted_address“ : „31592 Stolzenau, Germany“,n „geometry“ : {n „bounds“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 52.5609267,n „lng“ : 9.1096541n },n „southwest“ : {n „lat“ : 52.45704569999999,n „lng“ : 8.9395673n }n },n „location“ : {n „lat“ : 52.5184788,n „lng“ : 9.0361189n },n „location_type“ : „APPROXIMATE“,n „viewport“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 52.5609267,n „lng“ : 9.1096541n },n „southwest“ : {n „lat“ : 52.45704569999999,n „lng“ : 8.9395673n }n }n },n „place_id“ : „ChIJJwrGDmqasEcRgLY7qnrPJhw“,n „postcode_localities“ : [n „Anemolter“,n „Bu00f6thel“,n „Diethe“,n „Frestorf“,n „Haustedt“,n „Hibben“,n „Holzhausen“,n „Langern“,n „Mu00fcsleringen“,n „Nendorf“,n „Schinna“,n „Strahle“n ],n „types“ : [ „postal_code“ ]n }n ],n „status“ : „OK“n}n“