31675 Bückeburg - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “31675”,n “short_name” : “31675”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Bu00fcckeburg”,n “short_name” : “Bu00fcckeburg”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Schaumburg”,n “short_name” : “Schaumburg”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “31675 Bu00fcckeburg, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.35207070000001,n “lng” : 9.100007699999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.2339996,n “lng” : 8.9632743n }n },n “location” : {n “lat” : 52.281639,n “lng” : 9.0440611n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.35207070000001,n “lng” : 9.100007699999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.2339996,n “lng” : 8.9632743n }n }n },n “place_id” : “ChIJHY1s3l93ukcRADzE3nCsJRw”,n “postcode_localities” : [n “Achum”,n “Bergdorf”,n “Cammer”,n “Evesen”,n “Klus”,n “Meinsen”,n “Mu00fcsingen”,n “Nordholz”,n “Rusbend”,n “Ru00f6cke”,n “Scheie”,n “Seggebruch”,n “Siedlung Baum”,n “Warber”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.