31785 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “31785”,n “short_name” : “31785”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Hamelin”,n “short_name” : “Hamelin”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hamelin-Pyrmont”,n “short_name” : “Hamelin-Pyrmont”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “31785 Hamelin, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1216192,n “lng” : 9.3926968n },n “southwest” : {n “lat” : 52.0909984,n “lng” : 9.3416014n }n },n “location” : {n “lat” : 52.1037614,n “lng” : 9.3661014n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1216192,n “lng” : 9.3926968n },n “southwest” : {n “lat” : 52.0909984,n “lng” : 9.3416014n }n }n },n “place_id” : “ChIJMQbkm_eOukcR4PzE3nCsJRw”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.