31789 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “31789”,n “short_name” : “31789”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Hamelin”,n “short_name” : “Hamelin”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hamelin-Pyrmont”,n “short_name” : “Hamelin-Pyrmont”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “31789 Hamelin, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1401093,n “lng” : 9.4617767n },n “southwest” : {n “lat” : 52.0517216,n “lng” : 9.314774999999999n }n },n “location” : {n “lat” : 52.0903623,n “lng” : 9.351665499999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1401093,n “lng” : 9.4617767n },n “southwest” : {n “lat” : 52.0517216,n “lng” : 9.314774999999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJG4heF2qOukcRMDTE3nCsJRw”,n “postcode_localities” : [n “Afferde”,n “Grou00df Hilligsfeld”,n “Hastenbeck”,n “Klein Berkel”,n “Klein Hilligsfeld”,n “Rohrsen”,n “Tu00fcndern”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.