31868 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “31868”,n “short_name” : “31868”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Ottenstein”,n “short_name” : “Ottenstein”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Holzminden”,n “short_name” : “HOL”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Saxony”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “31868 Ottenstein, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.9810232,n “lng” : 9.457427899999999n },n “southwest” : {n “lat” : 51.9222712,n “lng” : 9.3409207n }n },n “location” : {n “lat” : 51.95489269999999,n “lng” : 9.390141n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.9810232,n “lng” : 9.457427899999999n },n “southwest” : {n “lat” : 51.9222712,n “lng” : 9.3409207n }n }n },n “place_id” : “ChIJoeR2U3LtukcREDvE3nCsJRw”,n “postcode_localities” : [ “Glesse”, “Lichtenhagen” ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.