32429 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “32429”,n “short_name” : “32429”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Du00fctzen”,n “short_name” : “Du00fctzen”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Minden”,n “short_name” : “Minden”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Minden-Lu00fcbbecke”,n “short_name” : “Minden-Lu00fcbbecke”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Detmold”,n “short_name” : “Detmold”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Nordrhein-Westfalen”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “32429 Minden, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.2949632,n “lng” : 8.9119113n },n “southwest” : {n “lat” : 52.2470894,n “lng” : 8.7919833n }n },n “location” : {n “lat” : 52.275536,n “lng” : 8.8427586n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.2949632,n “lng” : 8.9119113n },n “southwest” : {n “lat” : 52.2470894,n “lng” : 8.7919833n }n }n },n “place_id” : “ChIJ1yzUz3VzukcRIG9bkYTyJxw”,n “postcode_localities” : [n “Barkhausen”,n “Du00fctzen”,n “Ellerbusch”,n “Haddenhausen”,n “Hu00e4verstu00e4dt”,n “Liliensiek”,n “Luttern”,n “Rodenbeck”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.