32694 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “32694”,n “short_name” : “32694”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Du00f6rentrup”,n “short_name” : “Du00f6rentrup”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lippe”,n “short_name” : “Lippe”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Detmold”,n “short_name” : “Detmold”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “32694 Du00f6rentrup, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.07593749999999,n “lng” : 9.1073111n },n “southwest” : {n “lat” : 51.9976614,n “lng” : 8.9651n }n },n “location” : {n “lat” : 52.0269121,n “lng” : 9.0173133n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.07593749999999,n “lng” : 9.1073111n },n “southwest” : {n “lat” : 51.9976614,n “lng” : 8.9651n }n }n },n “place_id” : “ChIJAXp48j9nukcR0G1bkYTyJxw”,n “postcode_localities” : [n “Bega”,n “Betzen”,n “Hillentrup”,n “Humfeld”,n “Schwelentrup”,n “Sibbentrup”,n “Spork”,n “Sporkhagen”,n “Vogtskamp”,n “Wendlinghausen”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.