„{n „results“ : [n {n „address_components“ : [n {n „long_name“ : „32699“,n „short_name“ : „32699“,n „types“ : [ „postal_code“ ]n },n {n „long_name“ : „Extertal“,n „short_name“ : „Extertal“,n „types“ : [ „locality“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Lippe“,n „short_name“ : „Lippe“,n „types“ : [ „administrative_area_level_3“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Detmold“,n „short_name“ : „Detmold“,n „types“ : [ „administrative_area_level_2“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „North Rhine-Westphalia“,n „short_name“ : „NRW“,n „types“ : [ „administrative_area_level_1“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Germany“,n „short_name“ : „DE“,n „types“ : [ „country“, „political“ ]n }n ],n „formatted_address“ : „32699 Extertal, Germany“,n „geometry“ : {n „bounds“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 52.1495305,n „lng“ : 9.1940709n },n „southwest“ : {n „lat“ : 52.0371874,n „lng“ : 9.0195252n }n },n „location“ : {n „lat“ : 52.07366529999999,n „lng“ : 9.1035118n },n „location_type“ : „APPROXIMATE“,n „viewport“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 52.1495305,n „lng“ : 9.1940709n },n „southwest“ : {n „lat“ : 52.0371874,n „lng“ : 9.0195252n }n }n },n „place_id“ : „ChIJ76W_oV9hukcR4G1bkYTyJxw“,n „postcode_localities“ : [n „Almena“,n „Asmissen“,n „Bistrup“,n „Bremke“,n „Buchhals“,n „Bu00f6singfeld“,n „Dru00f6mschen“,n „Friedrichshu00f6he“,n „Goldener Winkel“,n „Gu00f6strup“,n „Hummerbruch“,n „Ku00f6nigswiese“,n „Ku00fckenbruch“,n „Lau00dfbruch“,n „Linderhofe“,n „Meierberg“,n „Nalhof“,n „Neu-Goldbeck“,n „Reine“,n „Rott“,n „Schu00f6nhagen“,n „Siek“,n „Silixen“n ],n „types“ : [ „postal_code“ ]n }n ],n „status“ : „OK“n}n“