32791 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “32791”,n “short_name” : “32791”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Lage”,n “short_name” : “Lage”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lippe”,n “short_name” : “Lippe”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Detmold”,n “short_name” : “Detmold”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “32791 Lage, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.031534,n “lng” : 8.877269999999999n },n “southwest” : {n “lat” : 51.9212459,n “lng” : 8.7092505n }n },n “location” : {n “lat” : 51.9811313,n “lng” : 8.7768774n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.031534,n “lng” : 8.877269999999999n },n “southwest” : {n “lat” : 51.9212459,n “lng” : 8.7092505n }n }n },n “place_id” : “ChIJATUKWWxBukcRAOnlmoTyJxw”,n “postcode_localities” : [n “Billinghausen”,n “Bu00fcllinghauser Heide”,n “Dute”,n “Ehlenbruch”,n “Ehrentrup”,n “Grester Lake”,n “Hachheide”,n “Hagen”,n “Hardissen”,n “Heiden”,n “Heidensche Heide”,n “Hellenburg”,n “Hellwege”,n “Heu00dfloh”,n “Hu00f6rste”,n “Hu00f6rster Bruch”,n “Hu00fcntrup”,n “Im breiten Winkel”,n “Junghu00e4rtchen”,n “Kachtenhausen”,n “Mu00fcssen”,n “Ohrsen”,n “Pottenhausen”,n “Sand”,n “Su00fclterheide”,n “Waddenhausen”,n “Wellentrup”,n “Wissentrup”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.