34132 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “34132”,n “short_name” : “34132”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Brasselsberg”,n “short_name” : “Brasselsberg”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Kassel”,n “short_name” : “Kassel”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Kassel”,n “short_name” : “KS”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hessen”,n “short_name” : “HE”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “34132 Kassel, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.3002847,n “lng” : 9.4577025n },n “southwest” : {n “lat” : 51.2657165,n “lng” : 9.362456n }n },n “location” : {n “lat” : 51.2804955,n “lng” : 9.4266475n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.3002847,n “lng” : 9.4577025n },n “southwest” : {n “lat” : 51.2657165,n “lng” : 9.362456n }n }n },n “place_id” : “ChIJ1d-RD2pAu0cRAK5KaVNDIhw”,n “postcode_localities” : [ “Brasselsberg”, “Du00f6nche”, “Nordshausen”, “Oberzwehren” ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.