„{n „results“ : [n {n „address_components“ : [n {n „long_name“ : „34434“,n „short_name“ : „34434“,n „types“ : [ „postal_code“ ]n },n {n „long_name“ : „Borgentreich“,n „short_name“ : „Borgentreich“,n „types“ : [ „locality“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Hu00f6xter“,n „short_name“ : „HX“,n „types“ : [ „administrative_area_level_3“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Detmold“,n „short_name“ : „Detmold“,n „types“ : [ „administrative_area_level_2“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „North Rhine-Westphalia“,n „short_name“ : „NRW“,n „types“ : [ „administrative_area_level_1“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Germany“,n „short_name“ : „DE“,n „types“ : [ „country“, „political“ ]n }n ],n „formatted_address“ : „34434 Borgentreich, Germany“,n „geometry“ : {n „bounds“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 51.6634008,n „lng“ : 9.373397299999999n },n „southwest“ : {n „lat“ : 51.50612,n „lng“ : 9.1254293n }n },n „location“ : {n „lat“ : 51.5910115,n „lng“ : 9.281188799999999n },n „location_type“ : „APPROXIMATE“,n „viewport“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 51.6634008,n „lng“ : 9.373397299999999n },n „southwest“ : {n „lat“ : 51.50612,n „lng“ : 9.1254293n }n }n },n „place_id“ : „ChIJsYR0PU0Du0cRwGxbkYTyJxw“,n „postcode_localities“ : [n „Borgholz“,n „Bu00fchne“,n „Drankhausen“,n „Grou00dfeneder“,n „Ku00f6rbecke“,n „Lu00fctgeneder“,n „Manrode“,n „Muddenhagen“,n „Natingen“,n „Natzungen“,n „Ru00f6sebeck“n ],n „types“ : [ „postal_code“ ]n }n ],n „status“ : „OK“n}n“