34434 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “34434”,n “short_name” : “34434”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Borgentreich”,n “short_name” : “Borgentreich”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hu00f6xter”,n “short_name” : “HX”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Detmold”,n “short_name” : “Detmold”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “34434 Borgentreich, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.6634008,n “lng” : 9.373397299999999n },n “southwest” : {n “lat” : 51.50612,n “lng” : 9.1254293n }n },n “location” : {n “lat” : 51.5910115,n “lng” : 9.281188799999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.6634008,n “lng” : 9.373397299999999n },n “southwest” : {n “lat” : 51.50612,n “lng” : 9.1254293n }n }n },n “place_id” : “ChIJsYR0PU0Du0cRwGxbkYTyJxw”,n “postcode_localities” : [n “Borgholz”,n “Bu00fchne”,n “Drankhausen”,n “Grou00dfeneder”,n “Ku00f6rbecke”,n “Lu00fctgeneder”,n “Manrode”,n “Muddenhagen”,n “Natingen”,n “Natzungen”,n “Ru00f6sebeck”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.