41189 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “41189”,n “short_name” : “41189”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “West”,n “short_name” : “West”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Mu00f6nchengladbach”,n “short_name” : “MG”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Du00fcsseldorf”,n “short_name” : “Du00fcsseldorf”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Nordrhein-Westfalen”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “41189 Mu00f6nchengladbach, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.1505782,n “lng” : 6.4444409n },n “southwest” : {n “lat” : 51.0858516,n “lng” : 6.3492535n }n },n “location” : {n “lat” : 51.1143829,n “lng” : 6.401299499999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.1505782,n “lng” : 6.4444409n },n “southwest” : {n “lat” : 51.0858516,n “lng” : 6.3492535n }n }n },n “place_id” : “ChIJO4r-O3BUv0cRsIIlq_9gJxw”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.