41844 wegberg - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “41844”,n “short_name” : “41844”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Wegberg”,n “short_name” : “Wegberg”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Heinsberg”,n “short_name” : “HS”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Cologne”,n “short_name” : “K”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “41844 Wegberg, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.1901103,n “lng” : 6.355697300000001n },n “southwest” : {n “lat” : 51.1011227,n “lng” : 6.138834999999999n }n },n “location” : {n “lat” : 51.1490546,n “lng” : 6.245415299999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.1901103,n “lng” : 6.355697300000001n },n “southwest” : {n “lat” : 51.1011227,n “lng” : 6.138834999999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJm7gwsAWrwEcRcJglq_9gJxw”,n “postcode_localities” : [n “Arsbeck”,n “Balkhoven”,n “Beeck”,n “Berg”,n “Bischofshu00fctte”,n “Broich”,n “Brunbeck”,n “Busch”,n “Dalheim-Ru00f6dgen”,n “Ellinghoven”,n “Gripekoven”,n “Grou00dfgerichhausen”,n “Harbeck”,n “Holtmu00fchle”,n “Holtum”,n “Isengraben”,n “Kehrbusch”,n “Kipshoven”,n “Klinkum”,n “Mehlbusch”,n “Merbeck”,n “Moorshoven”,n “Petersholz”,n “Rath-Anhoven”,n “Rickelrath”,n “Schwaam”,n “Schu00f6nhausen”,n “Tetelrath”,n “Tu00fcschenbroich”,n “Uevekoven”,n “Venheyde”,n “Watern”,n “Wildenrath”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.