42281 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “42281”,n “short_name” : “42281”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Barmen”,n “short_name” : “Barmen”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Wuppertal”,n “short_name” : “West”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Wuppertal”,n “short_name” : “Wuppertal”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Du00fcsseldorf”,n “short_name” : “Du00fcsseldorf”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “42281 Wuppertal, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.2990736,n “lng” : 7.2092253n },n “southwest” : {n “lat” : 51.2726154,n “lng” : 7.167803500000001n }n },n “location” : {n “lat” : 51.2866862,n “lng” : 7.188234700000001n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.2990736,n “lng” : 7.2092253n },n “southwest” : {n “lat” : 51.2726154,n “lng” : 7.167803500000001n }n }n },n “place_id” : “ChIJbZKTGv3XuEcRMKomq_9gJxw”,n “postcode_localities” : [ “Barmen”, “Horath”, “Oberbarmen”, “Uellendahl-Katernberg” ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.