42489 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “42489”,n “short_name” : “42489”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Wu00fclfrath”,n “short_name” : “Wu00fclfrath”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Mettmann”,n “short_name” : “ME”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Du00fcsseldorf”,n “short_name” : “Du00fcsseldorf”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “42489 Wu00fclfrath, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.3256395,n “lng” : 7.0980458n },n “southwest” : {n “lat” : 51.2548475,n “lng” : 6.980517799999999n }n },n “location” : {n “lat” : 51.28792139999999,n “lng” : 7.0382833n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.3256395,n “lng” : 7.0980458n },n “southwest” : {n “lat” : 51.2548475,n “lng” : 6.980517799999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJl50f1I7QuEcRYKomq_9gJxw”,n “postcode_localities” : [n “Du00fcssel”,n “Flandersbach”,n “Rohdenhaus”,n “Schlupkothen”,n “Zwingenberg”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.