45356 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “45356”,n “short_name” : “45356”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Stadtbezirke IV”,n “short_name” : “Stadtbezirke IV”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Essen”,n “short_name” : “E”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Essen”,n “short_name” : “Essen”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Du00fcsseldorf”,n “short_name” : “Du00fcsseldorf”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Nordrhein-Westfalen”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “45356 Essen, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.5097696,n “lng” : 6.9967978n },n “southwest” : {n “lat” : 51.46903589999999,n “lng” : 6.939684499999999n }n },n “location” : {n “lat” : 51.4923815,n “lng” : 6.9694303n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.5097696,n “lng” : 6.9967978n },n “southwest” : {n “lat” : 51.46903589999999,n “lng” : 6.939684499999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJTz9eUM7puEcRsFZbkYTyJxw”,n “postcode_localities” : [ “Stadtbezirke IV”, “Stadtbezirke V” ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.