45663 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “45663”,n “short_name” : “45663”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Recklinghausen”,n “short_name” : “Recklinghausen”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Mu00fcnster”,n “short_name” : “MS”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “45663 Recklinghausen, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.5951276,n “lng” : 7.2599654n },n “southwest” : {n “lat” : 51.55918,n “lng” : 7.2075797n }n },n “location” : {n “lat” : 51.5819787,n “lng” : 7.2346403n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.5951276,n “lng” : 7.2599654n },n “southwest” : {n “lat” : 51.55918,n “lng” : 7.2075797n }n }n },n “place_id” : “ChIJC4kfplziuEcRMGVbkYTyJxw”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.