47798 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “47798”,n “short_name” : “47798”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Krefeld”,n “short_name” : “Kreis”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Krefeld”,n “short_name” : “Krefeld”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Du00fcsseldorf”,n “short_name” : “Du00fcsseldorf”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “47798 Krefeld, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.3429824,n “lng” : 6.5702944n },n “southwest” : {n “lat” : 51.3227458,n “lng” : 6.543351n }n },n “location” : {n “lat” : 51.3289104,n “lng” : 6.5599075n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.3429824,n “lng” : 6.5702944n },n “southwest” : {n “lat” : 51.3227458,n “lng” : 6.543351n }n }n },n “place_id” : “ChIJgYS3DValuEcRsIElq_9gJxw”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.