48282 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “48282”,n “short_name” : “48282”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Bu00f6rger”,n “short_name” : “Bu00f6rger”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Emsdetten”,n “short_name” : “Emsdetten”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Steinfurt”,n “short_name” : “ST”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Mu00fcnster”,n “short_name” : “MS”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Nordrhein-Westfalen”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “48282 Emsdetten, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.22966659999999,n “lng” : 7.634786699999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.1289903,n “lng” : 7.4328465n }n },n “location” : {n “lat” : 52.1749328,n “lng” : 7.522652899999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.22966659999999,n “lng” : 7.634786699999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.1289903,n “lng” : 7.4328465n }n }n },n “place_id” : “ChIJ9SCIK9nLuUcRcGVbkYTyJxw”,n “postcode_localities” : [n “Ahlintel”,n “Austum”,n “Beckwermert”,n “Bu00f6rger”,n “Emsdetten”,n “Hembergen”,n “Sinningen”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.