49377 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “49377”,n “short_name” : “49377”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Calveslage”,n “short_name” : “Calveslage”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Vechta”,n “short_name” : “Vechta”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Vechta”,n “short_name” : “VEC”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Niedersachsen”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “49377 Vechta, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.8004592,n “lng” : 8.3837922n },n “southwest” : {n “lat” : 52.6866062,n “lng” : 8.1947017n }n },n “location” : {n “lat” : 52.7349335,n “lng” : 8.288049599999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.8004592,n “lng” : 8.3837922n },n “southwest” : {n “lat” : 52.6866062,n “lng” : 8.1947017n }n }n },n “place_id” : “ChIJBRK5yBdIt0cRUNI7qnrPJhw”,n “postcode_localities” : [n “Bergstrup”,n “Calveslage”,n “Deindrup”,n “Hagen”,n “Holtrup”,n “Holzhausen”,n “Langfu00f6rden”,n “Spreda”,n “Stoppelmarkt”,n “Stukenborg”,n “Telbrake”,n “Vor dem Moore”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.