50171 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “50171”,n “short_name” : “50171”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Manheim-neu”,n “short_name” : “Manheim-neu”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Kerpen”,n “short_name” : “Kerpen”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Rhein-Erft-Kreis”,n “short_name” : “Rhein-Erft-Kreis”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Ku00f6ln”,n “short_name” : “K”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Nordrhein-Westfalen”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “50171 Kerpen, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.8995683,n “lng” : 6.7311478n },n “southwest” : {n “lat” : 50.8245374,n “lng” : 6.6090947n }n },n “location” : {n “lat” : 50.8530284,n “lng” : 6.673858999999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.8995683,n “lng” : 6.7311478n },n “southwest” : {n “lat” : 50.8245374,n “lng” : 6.6090947n }n }n },n “place_id” : “ChIJ0aVBToA_v0cR4JYlq_9gJxw”,n “postcode_localities” : [n “Bergerhausen”,n “Blatzheim”,n “Langenich”,n “Manheim-neu”,n “Mu00f6drath”,n “Niederbolheim”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.