52441 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “52441”,n “short_name” : “52441”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Linnich”,n “short_name” : “Linnich”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Du00fcren”,n “short_name” : “DN”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Cologne”,n “short_name” : “K”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “North Rhine-Westphalia”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “52441 Linnich, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.0249158,n “lng” : 6.361921499999999n },n “southwest” : {n “lat” : 50.9345048,n “lng” : 6.1936411n }n },n “location” : {n “lat” : 50.979203,n “lng” : 6.2856124n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.0249158,n “lng” : 6.361921499999999n },n “southwest” : {n “lat” : 50.9345048,n “lng” : 6.1936411n }n }n },n “place_id” : “ChIJqbehX3dYv0cRwJUlq_9gJxw”,n “postcode_localities” : [n “Boslar”,n “Ederen”,n “Flou00dfdorf”,n “Gereonsweiler”,n “Gevenich”,n “Hottorf”,n “Kofferen”,n “Ku00f6rrenzig”,n “Rurdorf”,n “Rurich”,n “Tetz”,n “Welz”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.