„{n „results“ : [n {n „address_components“ : [n {n „long_name“ : „52538“,n „short_name“ : „52538“,n „types“ : [ „postal_code“ ]n },n {n „long_name“ : „Gangelt“,n „short_name“ : „Gangelt“,n „types“ : [ „locality“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Heinsberg“,n „short_name“ : „HS“,n „types“ : [ „administrative_area_level_3“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Cologne“,n „short_name“ : „K“,n „types“ : [ „administrative_area_level_2“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „North Rhine-Westphalia“,n „short_name“ : „NRW“,n „types“ : [ „administrative_area_level_1“, „political“ ]n },n {n „long_name“ : „Germany“,n „short_name“ : „DE“,n „types“ : [ „country“, „political“ ]n }n ],n „formatted_address“ : „52538 Gangelt, Germany“,n „geometry“ : {n „bounds“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 51.0668704,n „lng“ : 6.0810587n },n „southwest“ : {n „lat“ : 50.9478928,n „lng“ : 5.8663623n }n },n „location“ : {n „lat“ : 51.0161092,n „lng“ : 5.981771300000001n },n „location_type“ : „APPROXIMATE“,n „viewport“ : {n „northeast“ : {n „lat“ : 51.0668704,n „lng“ : 6.0810587n },n „southwest“ : {n „lat“ : 50.9478928,n „lng“ : 5.8663623n }n }n },n „place_id“ : „ChIJX_Vzyhi6wEcRMJglq_9gJxw“,n „postcode_localities“ : [n „Birgden“,n „Breberen“,n „Broichhoven“,n „Bru00fcxgen“,n „Gangelt“,n „Grou00dfwehrhagen“,n „Harzelt“,n „Hastenrath“,n „Havert“,n „Hillensberg“,n „Hohenbusch“,n „Hu00f6ngen“,n „Isenbruch“,n „Kleinwehrhagen“,n „Kreuzrath“,n „Langbroich“,n „Lind“,n „Millen“,n „Millen-Bruch“,n „Mindergangelt“,n „Nachbarheid“,n „Niederbusch“,n „Saeffelen“,n „Schalbruch“,n „Schierwaldenrath“,n „Schu00fcmm“,n „Selfkant“,n „Stahe“,n „Stein“,n „Su00fcsterseel“,n „Tu00fcddern“,n „Vinteln“,n „Wehr“n ],n „types“ : [ „postal_code“ ]n }n ],n „status“ : „OK“n}n“