61479 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “61479”,n “short_name” : “61479”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Glashu00fctten”,n “short_name” : “Glashu00fctten”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Darmstadt”,n “short_name” : “DA”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hessen”,n “short_name” : “HE”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “61479 Glashu00fctten, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.2589506,n “lng” : 8.4494247n },n “southwest” : {n “lat” : 50.1770246,n “lng” : 8.352243n }n },n “location” : {n “lat” : 50.2164005,n “lng” : 8.401577399999999n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.2589506,n “lng” : 8.4494247n },n “southwest” : {n “lat” : 50.1770246,n “lng” : 8.352243n }n }n },n “place_id” : “ChIJCf8Xh_GvvUcRcJxKaVNDIhw”,n “postcode_localities” : [ “Oberems”, “Schlou00dfborn” ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.