71034 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “71034”,n “short_name” : “71034”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Bu00f6blingen”,n “short_name” : “Bu00f6blingen”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Bu00f6blingen”,n “short_name” : “BB”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Stuttgart”,n “short_name” : “Su00fcd”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Baden-Wu00fcrttemberg”,n “short_name” : “BW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “71034 Bu00f6blingen, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 48.7012377,n “lng” : 9.0115388n },n “southwest” : {n “lat” : 48.6554189,n “lng” : 8.933114099999999n }n },n “location” : {n “lat” : 48.6762593,n “lng” : 8.9773145n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 48.7012377,n “lng” : 9.0115388n },n “southwest” : {n “lat” : 48.6554189,n “lng” : 8.933114099999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJ9VRpz2zgmUcRYKSk9T_9Hxw”,n “postcode_localities” : [ “Bu00f6blingen”, “Dagersheim”, “Darmsheim” ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.