76646 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “76646”,n “short_name” : “76646”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Untergrombach”,n “short_name” : “Untergrombach”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Bruchsal”,n “short_name” : “Bruchsal”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Karlsruhe”,n “short_name” : “Karlsruhe”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Karlsruhe”,n “short_name” : “KA”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Baden-Wu00fcrttemberg”,n “short_name” : “BW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “76646 Bruchsal, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 49.1496195,n “lng” : 8.6897561n },n “southwest” : {n “lat” : 49.0595808,n “lng” : 8.514858199999999n }n },n “location” : {n “lat” : 49.1064222,n “lng” : 8.5933513n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 49.1496195,n “lng” : 8.6897561n },n “southwest” : {n “lat” : 49.0595808,n “lng” : 8.514858199999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJ8yYB_9-jl0cRwMGk9T_9Hxw”,n “postcode_localities” : [n “Bu00fcchenau”,n “Heidelsheim”,n “Helmsheim”,n “Obergrombach”,n “Untergrombach”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.