97688 - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “97688”,n “short_name” : “97688”,n “types” : [ “postal_code” ]n },n {n “long_name” : “Bad Kissingen”,n “short_name” : “Bad Kissingen”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Bad Kissingen”,n “short_name” : “KG”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Lower Franconia”,n “short_name” : “Lower Franconia”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Bavaria”,n “short_name” : “BY”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n }n ],n “formatted_address” : “97688 Bad Kissingen, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.2554246,n “lng” : 10.1424904n },n “southwest” : {n “lat” : 50.1434704,n “lng” : 9.967065500000002n }n },n “location” : {n “lat” : 50.21243639999999,n “lng” : 10.0588367n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.2554246,n “lng” : 10.1424904n },n “southwest” : {n “lat” : 50.1434704,n “lng” : 9.967065500000002n }n }n },n “place_id” : “ChIJf0b9lPffokcRUCzQHiy3HRw”,n “postcode_localities” : [n “Albertshausen”,n “Arnshausen”,n “Aura an der Saale”,n “Bad Bocklet”,n “Bad Kissingen”,n “Eltingshausen”,n “Garitz”,n “Hausen”,n “Kleinbrach”,n “Poppenroth”,n “Reiterswiesen”,n “Saline Kissingen”,n “Winkels”n ],n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.