Bad Münder - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

[“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “12”,n “short_name” : “12”,n “types” : [ “street_number” ]n },n {n “long_name” : “Am Deisterbahnhof”,n “short_name” : “Am Deisterbahnhof”,n “types” : [ “route” ]n },n {n “long_name” : “Bad Mu00fcnder”,n “short_name” : “Bad Mu00fcnder”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Bad Mu00fcnder am Deister”,n “short_name” : “Bad Mu00fcnder am Deister”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hameln-Pyrmont”,n “short_name” : “Hameln-Pyrmont”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Niedersachsen”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n },n {n “long_name” : “31848”,n “short_name” : “31848”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “formatted_address” : “Am Deisterbahnhof 12, 31848 Bad Mu00fcnder am Deister, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.178109,n “lng” : 9.467875599999999n },n “southwest” : {n “lat” : 52.1777952,n “lng” : 9.4675551n }n },n “location” : {n “lat” : 52.177933,n “lng” : 9.4677025n },n “location_type” : “ROOFTOP”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.17946748029149,n “lng” : 9.469064330291502n },n “southwest” : {n “lat” : 52.17676951970849,n “lng” : 9.466366369708497n }n }n },n “place_id” : “ChIJ3ZMwDsaaukcRbgiszsFhnYA”,n “types” : [ “premise” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”]

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.