Bornheim - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

[“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “38”,n “short_name” : “38”,n “types” : [ “street_number” ]n },n {n “long_name” : “Bonner Strau00dfe”,n “short_name” : “Bonner Str.”,n “types” : [ “route” ]n },n {n “long_name” : “Roisdorf”,n “short_name” : “Roisdorf”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Bornheim”,n “short_name” : “Bornheim”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Rhein-Sieg-Kreis”,n “short_name” : “Rhein-Sieg-Kreis”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Ku00f6ln”,n “short_name” : “K”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Nordrhein-Westfalen”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n },n {n “long_name” : “53332”,n “short_name” : “53332”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “formatted_address” : “Bonner Str. 38, 53332 Bornheim, Germany”,n “geometry” : {n “location” : {n “lat” : 50.7533688,n “lng” : 7.014059n },n “location_type” : “ROOFTOP”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 50.75467538029149,n “lng” : 7.015352680291502n },n “southwest” : {n “lat” : 50.7519774197085,n “lng” : 7.012654719708498n }n }n },n “place_id” : “ChIJV-gnvlEev0cRdxrFqFO0K5g”,n “plus_code” : {n “compound_code” : “Q237+8J Bornheim, Germany”,n “global_code” : “9F29Q237+8J”n },n “types” : [ “street_address” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”]

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.