Hameln (Beratungsbüro) - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

[“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “5A”,n “short_name” : “5A”,n “types” : [ “street_number” ]n },n {n “long_name” : “Kastanienwall”,n “short_name” : “Kastanienwall”,n “types” : [ “route” ]n },n {n “long_name” : “Hameln”,n “short_name” : “Hameln”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Hameln-Pyrmont”,n “short_name” : “Hameln-Pyrmont”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Niedersachsen”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n },n {n “long_name” : “31785”,n “short_name” : “31785”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “formatted_address” : “Kastanienwall 5A, 31785 Hameln, Germany”,n “geometry” : {n “location” : {n “lat” : 52.1071584,n “lng” : 9.357544899999999n },n “location_type” : “ROOFTOP”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1084359802915,n “lng” : 9.358874430291502n },n “southwest” : {n “lat” : 52.1057380197085,n “lng” : 9.356176469708497n }n }n },n “place_id” : “ChIJYzdFp_qOukcRSkYpyMXQVRc”,n “plus_code” : {n “compound_code” : “4945+V2 Hamelin, Germany”,n “global_code” : “9F4F4945+V2″n },n “types” : [ “street_address” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”]

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.